Elektrikářské práce

Provádíme veškeré elektro práce: elektroinstalace, zapojení spotřebičů, revize, elektro rekonstrukce, údržba

Složitost elektrických prací závisí na projektu domu, projektu inženýrských sítí a počtu plánovaných spotřebitelů.

Čím větší je dům, tím obtížnější a objemnější jsou elektrické práce v domě.

  • Ve fázi výstavby provedeme zemní smyčku a výkop napájecího kabelu do domu podle vybraného projektu.
  • V zastavěném domě uděláme veškeré vnitřní elektrické rozvody, včetně instalaci úvodního elektrického panelu a elektroinstalace podle projektu.
  • Během dokončovací fáze instalujeme napájecí body pro domácí spotřebiče.
  • V závěrečné fázi, v případě potřeby, instalujeme systém ochrany před bleskem a pouliční osvětlení.

Dokončené projekty: